FAQ

Najczęściej Zadawane Pytania

Pytania ogólne:

Deichmann Minimistrzostwa to turniej piłkarski dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Drużyny przystępują do zabawy pod nazwami państw świata. Na zawodników czekają kolorowe stroje sportowe i dużo grania, a na koniec każdy otrzyma imienny dyplom i unikatowy medal!

  • Kategoria rozgrywkowa U-6 – rocznik 2016 oraz młodsi
  • Kategoria rozgrywkowa U-7 – rocznik 2015 oraz młodsi
  • Kategoria rozgrywkowa U-8 – rocznik 2014 oraz młodsi
  • Kategoria rozgrywkowa U-9 – rocznik 2013 oraz młodsi
  • Kategoria rozgrywkowa U-10 – rocznik 2012 oraz młodsi
  • Kategoria rozgrywkowa U-11 – rocznik 2011 oraz młodsi

Turniej dla wszystkich uczestników składa się z Fazy Miejskiej i Finałów Miejskich. Faza Miejska to etap trwający do siedmiu tygodni, podczas którego zespoły we wszystkich kategoriach wiekowych rozgrywają kilkanaście spotkań, a także rywalizują o jak najlepsze rozstawienie do Finału Miejskiego w kategoriach U-8 i starszych.

W Finale Miejskim mają prawo wystartować wszyscy uczestnicy, gramy systemem pucharowym, czyli przegrywający wyznaczony mecz kończy udział w zabawie. Nikt nie odchodzi z pustymi rękami – dyplom i medal są dla każdego zawodnika. Zwycięzca Finału Miejskiego zyskuje prawo do gry w Ogólnopolskim Finale Finałów.

W kategoriach U-6 i U-7 turniej kończy się wręczeniem pucharów wszystkim zespołom biorącym udział w Fazie Miejskiej.

  • Start rozgrywek: od końca marca 2022
  • Finały Miejskie: do 12 czerwca 2022

Dokładne terminy gier wyznaczają koordynatorzy.

  • Ogólnopolski Finał Finałów: 23-26 czerwca 2022

Zapisy trwają do 18 marca lub do wyczerpania puli wolnych miejsc. Zgłoszenia do Turnieju przyjmują koordynatorzy. Nie warto zwlekać i lepiej zgłosić się wcześniej, by zagrać ulubioną reprezentacją, a ponadto uzyskać gwarancję dostarczenia strojów przed dniem inauguracji rozgrywek.

Kontakty do koordynatorów znajdują się na kochamsport.pl w zakładkach poszczególnych miast – u góry, z prawej strony. Prosimy mieć na uwadze, że koordynatorzy nie zawsze mogą odebrać telefon, ale oddzwonią.

Zespoły:

W jednym zespole może być do 12 zawodników, ale liczba zgłaszanych zespołów nie jest ograniczona. Zgłoś ich tyle, ile dasz radę poprowadzić. W kategoriach U-6 i U-7 za zgodą koordynatora można zgłosić więcej zawodników, w starszych nie.

Jeśli w zespole są wolne miejsca, oczywiście można je uzupełnić. Trener może dokonać uzupełnień i zmian stanowiących maksymalnie 1/3 pierwotnego składu zespołu do drugiego dnia meczowego. Wysokość wpisowego dla dopisywanych zawodników zależy od daty wpływu na konto patrz: Wpisowe.

Zasadniczo nie, ponieważ chcemy być fair w stosunku do wszystkich zespołów. Zawodników zgłaszanych drużyn nie możemy poddać wcześniejszej ocenie umiejętności, wobec tego przyjęliśmy równe dla wszystkich kryterium wiekowe. Jeśli zawodnik jest o rok starszy, cały zespół powinien wystartować w odpowiedniej dla tego zawodnika kategorii rozgrywkowej.

Tak, ale tylko jedna w zespole. Dziewczynka może być starsza o maksymalnie 2 lata. Jeśli jest ich więcej, zespół powinien zagrać w kategorii wiekowej dostosowanej do rocznika zawodniczek.

Jasne, zapraszamy serdecznie! Obowiązują ogólne zasady zgłoszenia do danej kategorii wiekowej. Jeśli dziewczynki w zespole są w wyjątkowo różnym wieku, warto porozmawiać z koordynatorem o udziale pozaregulaminowym. Zespół być może ominie możliwość zwycięstwa w swojej kategorii, ale wartość szkoleniowa pozostaje. Stroje, dyplomy i medale oczywiście będą dla wszystkich.

Regulamin pozwala zawodnikowi start w dwóch kategoriach rozgrywkowych. Należy pamiętać o zasadzie, że zawodnik młodszy może grać w wyższej kategorii wiekowej – nigdy odwrotnie. Warunkiem jest też wniesienie podwójnego wpisowego.

Przykro nam, ale nie ma takiej możliwości.

To zapis, który uniemożliwia udział tzw. „dream teamom” tj. zespołom, które zostały stworzone tylko po to, aby osiągnąć zwycięstwo w zawodach. Dotyczy to zespołów sztucznie stworzonych np. z wybranych zawodników kilku klubów oraz kadr związkowych, reprezentacji rocznika ponadregionalnych szkółek piłkarskich zebranych z różnych oddziałów, AMO itp. Premiujemy zespoły, które trenują ze sobą regularnie. W trakcie Fazy Miejskiej sprawdzamy zespoły wyrywkowo, obowiązkowo zaś wszystkich uczestników zakwalifikowanych do udziału w Ogólnopolskim Finale Finałów.

Przede wszystkim wyjaśnij swoje wątpliwości z koordynatorem przed startem turnieju! Musimy poznać, w jaki sposób zespół jest niegodny z regulaminem. Wówczas zadecydujemy, czy możemy zgodzić się na udział pozaregulaminowy i na jakich zasadach. Przypadki traktujemy indywidualnie, ale tak, żeby w żaden sposób nie szkodzić zespołom zgłoszonym zgodnie z regulaminem zawodów.

Formalności:

Trenerzy zgłaszający się do Deichmann Minimistrzostw są zobowiązani do przekazania koordynatorowi Karty Zgłoszenia Drużyny, kompletu Kart Zgłoszeniowych Uczestników oraz Karty Trenera Prowadzącego. Możliwe jest przesłanie skanów dokumentów mailem i dostarczenie oryginałów przed pierwszym meczem, ale o szczegółach decyduje koordynator. Uwaga! Niedostarczenie lub niepoprawne wypełnienie dokumentów uniemożliwia udział zespołu w turnieju. Złożenie Karty Zgłoszeniowej Uczestnika jest jednym z podstawowych dokumentów ubezpieczenia w razie kontuzji!

Odpowiednie wzory wymienionych dokumentów oraz Regulamin Turnieju można znaleźć na stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Dokumenty wymagają uzupełnienia wszystkich danych i złożenia odręcznego podpisu przez osobę wypełniającą. W przypadku Karty Zgłoszenia Uczestnika oraz Karty Trenera Prowadzącego należy zwrócić uwagę, że składają się one z dwóch stron, a miejsce na podpis wraz z datą jego złożenia pojawia się nawet czterokrotnie. Ważne jest udzielenie zgód zawartych w sekcji zgody obowiązkowe. Dotyczą one działań, które musimy przeprowadzić w związku z organizacją zawodów. Zaznaczenie kratki nie, dwóch kratek lub żadnej przy którejkolwiek ze zgód uniemożliwia niestety udział zawodnika lub trenera w naszych zawodach.

Opłata wpisowego wynosi:

a) płatne do dnia 31 stycznia 2022 – 190 zł od zawodnika,

b) płatne do dnia 28 lutego 2022 – 210 zł od zawodnika,

c) płatne od 1 marca 2022 – 230 zł od zawodnika.

Czemu cena rośnie z czasem? Bo wraz z mniejszą ilością czasu na organizację rosną różne koszty np. przygotowania strojów, medali, harmonogramów czy konsultacji. Prosimy mieć na uwadze, że przygotowujemy je dopiero po zaksięgowaniu wpłaty, a ekspres wymaga m.in. bardzo niestandardowych godzin pracy dla naszych współpracowników.

Wpłat należy dokonywać jednorazowo za całą drużynę z wyłączeniem dopisywania lub wymiany zawodników na konto organizatora turnieju – wpisując w tytuł przelewu: miasto, kategorię wiekową i przydzieloną nazwę przez koordynatora.

 

Stowarzyszenie Kochamy Sport:

(ING) 12 1050 1575 1000 0090 6080 8426

Każdą wpłatę księgujemy zgodnie z polskimi przepisami. Aby otrzymać potwierdzenie uiszczenia wpisowego, wystarczy napisać na faktury[at]kochamsport.pl, gdzie w zapisie [at] = @. Faktury wystawiamy na dane konta wpłacającego do 7 dni bądź do końca bieżącego miesiąca. Jeśli potrzebujesz fakturę na inne dane, napisz do nas tuż po wysłaniu przelewu lub poproś o fakturę przed zapłatą.

Kwestie Sportowe:

Czas spotkania w kategoriach U-8, U-9, U-10, U-11 wynosi 2x10 minut ze zmianą stron. W ciągu dnia meczowego każdy zespół rozegra minimum dwa mecze, jednak w miarę możliwości staramy się rozplanować dla zespołu 60-80 minut gry. Należy pamiętać, że liczbę spotkań oraz terminy dni meczowych wyznacza koordynator. W U-6 i U-7 długość trwania spotkania określa koordynator na podstawie opinii trenerów zgłoszonych zespołów i możliwości obiektów sportowych.

Sprawdź w Regulaminie Rozgrywek; znajduje się na stronie kochamsport.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”. W sprawach, których regulamin nie określa ściśle, należy skontaktować się z koordynatorem wybranego miasta rozgrywek.

Sprawy dla koordynatora:

 

 

 

 

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY