Bydgoszcz Bydgoszcz Koordynatorzy
Michał Żurowski (604477488)
Michał Żurowski (604477488)

Boisko ORLIK B - SP15 Bydg.
08:30 - 08:55 Anglia Bydgoszcz 4 - 0 Urugwaj Bydgoszcz
08:55 - 09:20 Belgia Bydgoszcz 12 - 2 Portugalia Bydgoszcz
09:20 - 09:45 Boliwia Bydgoszcz 3 - 1 Urugwaj Bydgoszcz
09:45 - 10:10 Anglia Bydgoszcz 2 - 4 Belgia Bydgoszcz
10:10 - 10:35 Brazylia Bydgoszcz 2 - 2 Portugalia Bydgoszcz
10:35 - 11:00 Boliwia Bydgoszcz 5 - 0 Kamerun Bydgoszcz
11:00 - 11:25 Chorwacja Bydgoszcz 2 - 0 Holandia Bydgoszcz
11:25 - 11:50 Brazylia Bydgoszcz 2 - 0 Irlandia Bydgoszcz
11:50 - 12:15 Czechy Bydgoszcz 2 - 2 Peru Bydgoszcz
12:15 - 12:40 Chorwacja Bydgoszcz 4 - 1 Kamerun Bydgoszcz
12:40 - 13:05 Holandia Bydgoszcz 4 - 0 Irlandia Bydgoszcz
Boisko ORLIK A - SP15 Bydg.
08:30 - 08:55 Argentyna Bydgoszcz 1 - 12 WKS Bydgoszcz
08:55 - 09:20 Ghana Bydgoszcz 3 - 1 Hiszpania Bydgoszcz
09:20 - 09:45 Argentyna Bydgoszcz 1 - 5 Włochy Bydgoszcz
09:45 - 10:10 WKS Bydgoszcz 2 - 5 Polska Bydgoszcz
10:10 - 10:35 Hiszpania Bydgoszcz 5 - 0 Nigeria Bydgoszcz
10:35 - 11:00 Ghana Bydgoszcz 2 - 1 Paragwaj Bydgoszcz
11:00 - 11:25 Czechy Bydgoszcz 1 - 3 Włochy Bydgoszcz
11:25 - 11:50 Dania Bydgoszcz 0 - 3 Polska Bydgoszcz
11:50 - 12:15 Francja Bydgoszcz 2 - 1 Nigeria Bydgoszcz
12:15 - 12:40 Dania Bydgoszcz 2 - 2 Paragwaj Bydgoszcz
12:40 - 13:05 Francja Bydgoszcz 1 - 5 Peru Bydgoszcz

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY