Kraków Kraków Koordynator
Paweł Piwowarczyk (tel.733-471-507 najlepiej po 16)

koordynator.krakow@gmail.com

Przed zakończeniem U-11!

Przypominamy o:

- obowiązku posiadania przez dzieci legitymacji lub innego dokumentu ze zdjęciem

- dopełnieniu obowiązku wszystkich wpłat za zawodników

- dopełenieniu obowiązku złożenia brakujących dokumentów

Wszelkie braki należy uzupełnić przed przystąpieniem drużyny do play-off. Braki mogą spowodować dyskwalifikację drużyny, co już miało miejsce.

Weryfikacji dokumentów tożsamości może dokonywać wyłącznie koordynator rozgrywek w obecności zainteresowanych trenerów i/lub wyznaczonych przez niego
asystentów, po uprzednim zgłoszeniu prośby przez opiekuna zespołu weryfikującego nie później niż do końca meczu. Wnioski zgłaszane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Prosimy o zastosowanie się do tych uwag i czytanie Regulaminu.

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY