Szczecin Szczecin Koordynator
Piotr Rabe (607260461)

zapisy.szczecin@wp.pl

plan gier  -u11

 

niedziela - ZMIANY

BOISKO          I                                                       II                                            III

9.00     SZKOCJA  -GRECJA                 SZWAJCARIA - NIEMCY            MACEDONIA - SZWECJA

9.30     SZKOCJA - MACEDONIA          GRECJA - PERU                      CZARNOGÓRA - NIEMCY

10.00   SZWAJCARIA - MACEDONIA   PERU - SZWECJA                      CZARNOGÓRA  - GRECJA

10.30  SZKOCJA -   NIEMCY                 SZWECJA - BRAZYLIA              SŁOWACJA - GRECJA

11.00  GRECJA - BRAZYLIA                  PERU - SZWAJCARIA                INDIE - SZWECJA

11.30  MACEDONIA - GRECJA             PERU - NIEMCY                        POLSKA - NIGERIA

12.00  SZWECJA - PERU                     SŁOWACJA - INDIE                   POLSKA - CHORWACJA

12.30  MACEDONIA - INDIE                 SŁOWACJA - BRAZYLIA           NIGERIA - CHORWACJA

13.00  NIGERIA - N. ZELANDIA           ARGENTYNA - BUŁGARIA        POLSKA -ANGLIA

13.30  CHORWACJA - SERBIA            NORWEGIA - KUBA                   N. ZELANDIA - GHANA

14.00  NIGERIA - GHANA                      NORWEGIA - JAMAJKA             ANGLIA - SERBIA

14.30  HOLANDIA - GHANA                ARGENTYNA - NIGERIA             BUŁGARIA - SERBIA

15.00 JAMAJKA - USA                        KUBA - KAMERUN                       MEKSYK - DANIA

15.30 NIGERIA - HOLANDIA              KUBA - JAMAJKA                         MALTA - PARAGWAJ

16.00 USA - PARAGWAJ                    JAMAJKA - CZECHY                  

16.30 USA - CZECHY                         GIBLARTAR - MALTA                   MEKSYK - KAMERUN

17.00 GIBLARTAR - PARAGWAJ       DANIA - MALTA                             KAMERUN - CZECHY

17.30 GIBLARTAR - KAMERUN         DANIA - PARAGWAJ


 

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY