Szczecin Szczecin Koordynator
Piotr Rabe (607260461)

zapisy.szczecin@wp.pl

8.12.2019 - NIEDZIELA

 

 

PLAN GIER ROCZNIK 2011 ORAZ 2012 I MŁODSI

ZESTAW PAR W ROCZNIKU  2011 JEST WYTŁUSZCZONYM DRUKIEM.

W ROCZNIKU 2012 PAUZĘ MA KOLUMBIA.

W ROCZNIKU 2011 PAUZĘ MA CHORWACJA, N.ZELANDIA, PORTUGALIA, POLSKA.

   Plan gier – niedziela – 08.12.2019
Boisko              I                                                     II
9.00 PORTUGALIA – AUSTRIA              ANGLIA – SŁOWACJA
9.25 HOLANDIA – NIEMCY                     FRANCJA – GRECJA
9.50 PORTUGALIA – NIEMCY                ANGLIA –GRECJA
10.15 AUSTRIA – HOLANDIA                 SŁOWACJA – FRANCJA
10.40 HOLANDIA – BELGIA                  GRECJA – PORTUGALIA
11.05 NIEMCY – ANGLIA                        HOLANDIA - SŁOWACJA
11.25 BELGIA – CZECHY                       URUGWAJ – SZWECJA
11.50 HOLANDIA – SZWECJA               BELGIA – ARGENTYNA
12.15  HOLANDIA – URUGWAJ             SZWECJA – ANGLIA  
12.40 URUGWAJ – CHILE                      SZWECJA – CZECHY
13.05 HOLANDIA – WŁOCHY                ANGLIA – ARGENTYNA
13.30  CHILE – SZWECJA                      ARGENTYNA – WŁOCHY
13.55  CZECHY – KOLUMBIA                ANGLIA – HISZPANIA
14.20  BRAZYLIA – WŁOCHY                KOLUMBIA - SZWECJA
14.45  BRAZYLIA – CHILE                     HISZPANIA – ARGENTYNA
15.10 BRAZYLIA – KOLUMBIA  
            HISZPANIA – CZECHY
15.35 BELGIA – URUGWAJ                     HISZPANIA – POLSKA
16.00  SZWAJCARIA – ARGENTYNA     CZECHY – WŁOCHY
16.25  CZECHY – URUGWAJ                  BELGIA – POLSKA
16.50  CZECHY – BELGIA                       WŁOCHY – HISZPANIA
17.15  ARGENTYNA – URUGWAJ          SZWAJCARIA – HISZPANIA
17.40  POLSKA – ARGENTYNA              BELGIA – HISZPANIA
18.05  CZECHY – SZWAJCARIA             WŁOCHY - URUGWAJ 

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY