DMME2020jesien U-9 Aktualności

Bezpieczeństwo!

Wątpliwości czy grać? Przeczytajcie o zaplanowanych zasadach bezpieczeństwa w trakcie jesiennych Minimistrzostw!

Elastyczny system gier:

Będziemy rozgrywać turniej w możliwie podobny sposób do dotychczasowych edycji, ale o sposobie rozgrywek zadecydują ilość zgłoszonych drużyn oraz wprowadzone obostrzenia regionalne. Ograniczenia będą wynikać zarówno z wprowadzanych przepisów – np. kolorowe powiaty, jak i możliwości organizacyjnych na obiekcie związanych z np. z ilością boisk, możliwością wyznaczenia stref rozgrzewkowych, dostępnością trybun itd.

Rozwiązania przyjęte dla różnych miast mogą się poważnie różnić, ale podstawową zasadą będzie zapewnienie równowagi pomiędzy ilością gry dla uczestników, a spełnieniem wszystkim obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

 

Organizacja Obiektów i Przebiegu Turniejów:

Wyznaczymy strefy przebywania poszczególnych osób – np. dla drużyn w przerwach między meczami (chociaż tych będziemy starać się robić jak najmniej); strefa rozgrzewkowa, wydzielone strefy przebywania publiczności (jeśli przepisy ogólne i możliwości obiektowe pozwolą na jej udział).

Na każdym obiekcie stanowisko do dezynfekcji rąk w ogólnodostępnym miejscu.

Uczestnicy powinni przyjeżdżać na turniej w strojach. Korzystanie z szatni nie będzie możliwe. Prosimy także, aby nie gromadzić się wcześniej niż na 15 minut przed pierwszym meczem.

Przestrzeganie zasad dystansu społecznego! Obsługa będzie na bieżąco przypominać o zaleceniach uczestnikom pozostającym poza polem gry oraz ewentualnej publiczności.

Obsługa zostanie wyposażona w podstawowe środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji, a także instrukcje postępowania przy przekazywaniu strojów i dokumentów, oraz bezpiecznego kontaktu podczas organizacji turnieju.

W miarę możliwości sędziowie będą sędziowali wyłącznie na jednym boisku z przydzielonymi piłkami. Piłki, jak i pozostały sprzęt będą poddawane bieżącej dezynfekcji. Ze względów higienicznych rezygnujemy z użycia turniejowych znaczników. Rekomendujemy zabieranie własnych narzutek klubowych lub zapasowych koszulek.

Obowiązek używania masek przez uczestników i publiczność (poza polem gry i strefą rozgrzewkową) - dotyczy wszystkich obiektów!

 

Będziemy na bieżąco reagować na zmieniające się przepisy np. wprowadzenie w wybranym mieście statusu powiatu żółtego lub czerwonego. Będziemy dostosowywać zasady do przepisów. O wprowadzaniu wszelkich obostrzeń, złagodzeń przepisów lub zmianach w formie rozgrywek będą informować koordynatorzy - trenerów bezpośrednio, pozostałych w zakładkach miejskich na naszej stronie.

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY