Bydgoszcz Bydgoszcz Koordynatorzy
Michał Żurowski (604477488)
Michał Żurowski (604477488)

Ruszyły zapisy

Serdecznie Witamy,

Zapraszamy do zapisów i udziału w kolejnej edycji turnieju dla dziewcząt i chłopców Deichmann Minimistrzostwa 2020 Bydgoszcz. Rozpoczęcie rozgrywek U9/U11 planowane jest na 18 kwietnia 2020r, a zakończenie 13 czerwca 2020r (w terminie 2/3 maja nie przewiduje się rozgrywek / termin 6 czerwca jest terminem rezerwowym).

 

W Bydgoszczy rozgrywki U-9 i U11 zaplanowane są na boisku sztucznym BKS Chemik przy ul. Glinki 79 będą się odbywały w soboty od 8.00 do 16.30.

Popularny turniej „Bambini” w kategorii U-7, także planujemy rozpocząć w weekend 19/20 kwietnia, a mecze zaplanowane są na Orliku przy SP15 z OMS w Bydgoszczy ul. Czerkaska 8 w godz. 8.30-14.00. rozgrywek Zakończenie turnieju planujemy 31 maja 2020r (w terminie 2/3 maja nie przewiduje się).

Zgłoszenia do Turnieju trwają od 1 lutego do 20 marca 2020r.

Warunkiem zgłoszenia drużyny jest:

- zapisanie zespołu u koordynatora i ustalenie nazwy kraju

- wpłata wpisowego w wysokości odpowiadającej liczbie zgłoszonych zawodników.

- przekazanie karty zgłoszeniowej drużyny

- przekazanie podpisanych przez opiekunów indywidualnych kart każdego zgłoszonego zawodnika drużyny.

Wzory kart zgłoszeniowych i kart indywidualnych zostaną przesłane przez koordynatora do zgłaszających drogą elektroniczną lub można je pobrać na www.kochamsport.pl

1. W turnieju mogą brać udział zespoły przyjmowane na podstawie wspólnej dla wszystkich zawodników w drużynie przynależności klubowej bądź szkolnej, istniejącej nie później niż od 20 marca 2020

2. Uzupełnień i zmian stanowiących maksymalnie ¹⁄3 pierwotnego składu drużyny dokonują wyłącznie trenerzy do drugiego dnia meczowego danej kategorii rozgrywkowej w Turnieju włącznie. Wyjątek stanowią kontuzje uniemożliwiające grę.

3. Wpisanie do składu drużyny zgłoszonej do Turnieju zawodnika starszego, bądź niepowiązanego z resztą składu wspólną przynależnością klubową bądź szkolną istniejącą nie później niż od 20 marca 2020 roku jest zagrożone karą wykluczenia bez zwrotu kosztów wpisowego. Całkowitą odpowiedzialność za skład drużyny ponosi Trener.

4. Warunkiem udziału drużyny w Turnieju jest wpłata wpisowego i przekazanie kompletu dokumentów drużyny przez trenera (Karty Zgłoszeniowe Uczestników, Karta Trenera Prowadzącego, Karta Zgłoszenia Drużyny) zwane dalej Potwierdzeniem Udziału. Zespoły rozgrywają spotkania wyłącznie w składach zgłoszonych przez trenera na ostatniej Karcie Zgłoszenia Drużyny. Zawodnik nie może reprezentować w kategorii rozgrywkowej więcej niż jednego zespołu.

5. Warunkiem udziału drużyny w Turnieju jest wpłata wpisowego i przekazanie kompletu dokumentów drużyny przez trenera (Karty Zgłoszeniowe Uczestników, Karta Trenera Prowadzącego, Karta Zgłoszenia Drużyny) zwane dalej Potwierdzeniem Udziału.

6. Zespoły rozgrywają spotkania wyłącznie w składach zgłoszonych przez trenera na ostatniej Karcie Zgłoszenia Drużyny. Zawodnik nie może reprezentować w jednej kategorii rozgrywkowej więcej niż jednego zespołu.

7. W turnieju mogą wziąć udział dzieci w wieku od 4 do 11 lat: U-7 (skrzat) dzieci urodzone w roku 2013 i młodsze, U-9 (żak) dzieci urodzone w roku 2011 i młodsze, U-11 (orlik) dzieci urodzone w roku 2009 młodsze,

Wpisowe do Turnieju

1) Opłata wpisowego wynosi 180 złotych od zawodnika.

2) Wpłat należy dokonywać jednorazowo za całą drużynę do dnia 20 marca 2020 roku (z wyłączeniem dopisywania lub wymiany zawodników czy zgłoszeń drużyn po zakończeniu zapisów), na konto organizatora Turnieju: 12 1050 1575 1000 0090 6080 8426 - ING oddział we Wrocławiu; wpisując w tytuł przelewu: miasto, kategorię wiekową i nazwę reprezentacji.

3) Organizator przekazuje fakturę na wyraźną prośbę wpłacającego, przekazaną na adres e-mail: faktury@kochamsport.pl

Szczegółowy regulamin turnieju jest zamieszczony na www.kochamsport.pl.

Rezerwacje drużyn oraz zgłoszenia można dokonywać u koordynatora od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00 kontakt z koordynatorem w Bydgoszczy tel. 604 477 488, email: michal.zurowski@wp.pl

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY