Wałbrzych Wałbrzych Koordynator
Tomasz Durajczyk (603 038 727)

RUSZAMY

Dwadzieścia cztery zespoły w edycji jesiennej to naprawdę świetny wynik. Trzy kategorie wiekowe (U7, U9 i U11) rozegrają cztery turnieje miejskie - wszystkie informacje znajdziecie poniżej.

 

 

 

 

 

REGULAMIN EDYCJI JESIENNEJ

OŚWIADCZENIE COVID-19 DLA RODZICA

OŚWIADCZENIE COVID-19 DLA TRENERA

OŚWIADCZENIE COVID-19 DLA WSPÓŁPRACOWNIKA

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY (U7)

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY U9/U11

KARTA TRENERA

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

W edycji jesiennej pojawiła się nowa funkcja dla każdego zespołu - fotorodzic. 

 Instrukcja: Funkcja Fotorodzic

W związku z ograniczeniami dot. udziału kibiców podczas turnieju proponujemy możliwość wskazania przez drużyny osób, które będą towarzyszyły zespołom na boisku i prowadziły relacje medialne lub robiły zdjęcia.
Zasady:
Fotorodzic musi zaakceptować następujące zasady:
1. Fotorodzic to osoba, która przygotowuje relacje medialne tylko dla własnej drużyny, zgłoszona organizatorowi przez zespół biorący udział w Deichmann Minimistrzostwach.
2. Każdy zespół może zgłosić tylko jedną osobę w ciągu całego turnieju. Zgody udziela się imiennie, konkretnej osobie.
3. Fotorodzica wyznacza trener zespołu biorącego udział w zawodach i zgłasza go w formie e-mail koordynatorowi zawodów w wybranym mieście. Trener ma prawo także wycofać wcześniejsze zgłoszenie.
4. Koordynator wyraża zgodę/brak zgody na udział Fotorodzica w zawodach w formie e-mail. Koordynator może cofnąć zgodę na udział Fotorodzica.
5. Fotorodzic ma obowiązek dostarczyć wypełnione oświadczenie COVID-19 (do pobrania z www.kochamsport.pl)
6. Fotorodzic ma obowiązek posiadać przy sobie imienne potwierdzenie zgody wydanej przez Koordynatora w formie wydruku lub elektronicznie np. na telefonie oraz dokument potwierdzający tożsamość.
7. Fotorodzic może przebywać przy linii bocznej boiska i poruszać się po obiekcie wspólnie z zespołem.
8. Fotorodzic musi stosować się do wszystkich poleceń koordynatora, włącznie z poleceniem opuszczenia boiska. W razie niezastosowania się Koordynator ma prawo cofnąć zgodę na udział Fotorodzica w turnieju.
9. Fotorodzic musi obowiązkowo korzystać z osłony twarzy (maseczka, przyłbica) przez cały czas przebywania na obiekcie.
10. Nagrany materiał wideo nie może być podstawą do podważania decyzji sędziów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia funkcji Fotorodzica.

 

Lista zapisanych drużyn wraz z przypisanymi państwami:

U7
Jamajka - Akademia Piłkarska "13"
Argentyna - Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
Urugwaj - Kamiennogórska Akademia Piłkarska
Polska - "9" Wałbrzych
Grecja - Górnik Wałbrzych
Włochy - Football Academy Wałbrzych
Hiszpania - Gryf Świdnica

U9
Jamajka - Akademia Piłkarska "13"
Senegal - Akademia Piłkarska "13"
Chorwacja - Due Soccer
Meksyk - Polonia Stal Świdnica
Nigeria - Polonia Stal Świdnica
Irlandia - Polonia Stal Świdnica
Anglia - Polonia Stal Świdnica
Polska - AP Dzierzoniów
Argentyna - Górnik Nowe Miasto
Urugwaj - Kamiennogórska Akademia Piłkarska
Hiszpania - "9" Wałbrzych
Brazylia - Victoria Świebodzice
Grecja - Górnik Wałbrzych
Włochy - Górnik Wałbrzych

U 11
Urugwaj - Kamiennogórska Akademia Piłkarska
Włochy - Football Academy Wałbrzych
Grecja - Górnik Wałbrzych

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY